Kallelse till extra årsmöte 2017

lördag 25 mars kl. 15.00

Galleri Konst i Karlstad, Kungsgatan 4, Karlstad

Dagordning:

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, mötessekreterare och justeringsmän)

3. Upprop och anteckning av närvarande och representerade medlemmar

4. Fråga om mötet har utlysts i behörig ordning

5. Val av ordförande fram till ordinarie årsmöte 2018

6. Övriga frågor

7. Mötets avslutande

Valberedningen föreslår Gunnar Lidén till ny ordförande för Värmlands konstnärsförbund fram till årsmötet 2018

Läs mer

Vi gratulerar Inga-lena Klenell till Stipendiet Åke Nermans minne 2016 !

Inga-lena KlenellMotivationen lyder:

 

"Ingalena Klenell har i mer än trettio år utforskat glasets gränser och möjligheter.

Glaset, så hårt men samtidigt så ömtåligt ställer frågor.

Existentiella frågor som förhållandet mellan ljuset, mörkret och skörheten som finns inbyggt i våra liv.

Livet som ett stort bygge där stabilitet och skönhet måste samexistera i sårbara och bräckliga konstruktioner.

Med en aldrig sinande energi och passion har hon gripit sig an uppgiften att förena dessa motsättningar till en glimrande och vibrerande helhet.

Ibland som en snårskog hotande och snärjande och ibland som en katedral fylld med ljus och hopp.

Ingalena Klenells konstnärskap berör oss och talar till oss.

Hon bjuder in oss till att vara delaktiga i hennes sökande efter det centrala i att vara människa.”

Styrelsen, 1 oktober 2016