Värmlands konstnärsförbund gratulerar
och hälsar våra nya medlemmar välkomna!


Christina Byberg, Kristinehamn

Sara Nilsson, Deje

Adam Haugbak, Gustavsberg

Andreas Poppelier, Sunne

Simon Torssell Lerin, Sunnemo

Margareta Säfström, Karlstad

 

Vi gratulerar Inga-lena Klenell till Stipendiet Åke Nermans minne 2016 !

Inga-lena KlenellMotivationen lyder:

 

"Ingalena Klenell har i mer än trettio år utforskat glasets gränser och möjligheter.

Glaset, så hårt men samtidigt så ömtåligt ställer frågor.

Existentiella frågor som förhållandet mellan ljuset, mörkret och skörheten som finns inbyggt i våra liv.

Livet som ett stort bygge där stabilitet och skönhet måste samexistera i sårbara och bräckliga konstruktioner.

Med en aldrig sinande energi och passion har hon gripit sig an uppgiften att förena dessa motsättningar till en glimrande och vibrerande helhet.

Ibland som en snårskog hotande och snärjande och ibland som en katedral fylld med ljus och hopp.

Ingalena Klenells konstnärskap berör oss och talar till oss.

Hon bjuder in oss till att vara delaktiga i hennes sökande efter det centrala i att vara människa.”

Styrelsen, 1 oktober 2016