Tiden går fort snart är 2018 slutklocka
Vårt jubileumsår stundar 2019 Värmlands Konstnärsförbund firar 100 år
som förbund.
Låt 2019 bli ett riktigt jubelår !

Styrelsen önskar alla medlemmar
EN GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Bo Wadman Larson