Inbjudan till 2019 års höstsalong 100ar
i Värmlands Museum

För 100 år sedan, den 2 mars 1919, bildades Värmländska konstnärsförbundet.

Till höstsalongen inbjuds därför samtliga medlemmar i Värmlands konstnärsförbund
att medverka, utan jurybedömning.

OBS! Senast den 1 mars vill vi ha din intresseanmälan

Läs mer här >>

Tiden går fort snart är 2018 slutklocka
Vårt jubileumsår stundar 2019 Värmlands Konstnärsförbund firar 100 år
som förbund.
Låt 2019 bli ett riktigt jubelår !

Styrelsen önskar alla medlemmar
EN GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR
Bo Wadman Larson

Värmlands konstnärsförbund har idag mottagit 50.000kr
från Helmiastiftelsen!!!

Ansökan gjordes tillsammans med Värmlands konstförening. Här kommer ett utdrag av ansökan:


"…Under Värmlands Konstnärsförbunds hundraårsjubileum 2019 vill vi tillsammans stärka,sprida och vitalisera det värmländska konstlivet. Vi vill göra samtida värmländsk konst känd på offentliga platser och med digitala plattformar för att presentera samtliga medlemmar utanför de traditionella konsthallarna. Vi vill med digitala bildspel visa konst i Filmstaden, på flygplatsen, i Mitt i City, lokalbussar m.fl. platser. Vi vill också skapa en konstdialog med ungdomar och äldre, för att lära oss mer om hur konstpubliken ser på konsten idag och hur man vill möta och ta del av konst. För att utveckla arbetet med att sprida och synliggöra Värmlands Konstnärsförbundets medlemmars konst och för att bättre kunna fånga upp signaler om allmänhetens förväntningar på det värmländska konstlivet ansöker vi om ett bidrag på 100.000 kr från Helmiastiftelsen."

Värmlands konstnärsförbund och Värmlands konstförening