Årsmöte 2023

Hej du medlem i Värmlands Konstnärsförbund!


Välkommen på årsmöte den 2 april klockan 15—17. Vi ses på Naturum i Mariebergsskogen Karlstad.

Förutom sedvanliga punkter finns följande på programmet:
Årets Åke Nermanstipendiat och Årets utropstecken ska hyllas och Linn Sönstebö Mossberg, verksamhetsledare på Gamla Kraftstationen i Deje, kommer och berättar om deras arbete. Vi kommer dessutom att serveras Afternoon tea och kaffe.

Vi i styrelsen ser verkligen fram mot att få träffa alla er medlemmar, känn er varmt välkomna!

För att kunna beställa smörgås/kaka behöver vi ha din anmälan till mejl kerstin.wessberg(at)telia.com senast måndagen den 27 mars. Säg till om du är vegetarian eller har allergi eller annat.

Hälsningar
Styrelsen, Bosse, Annika, Erika, Henric, Kerstin och Louise
Karlstad den 14/3 2023


Kallelse till årsmöte Värmlands Konstnärsförbund den 2 april 2023 klockan 15–17, Naturum Mariebergsskogen Karlstad

Här följer dagordning och valberedningens förslag. Ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse kommer att redovisas på mötet samt finnas tillgängligt på vår hemsida under fliken Medlemsinformation, Årsmöte 2023 (varmlandskonstnarsforbund.se). Uppdateras inom kort.

Dagordning
1. Upprop och anteckning av närvarande och representerade medlemmar.
2. Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning.
3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet.
4. Stadgeändringar förslag.
5. Parentation.
6. Styrelsens årsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av årsavgift.
10. Stadgeenliga val.
11. Av styrelsen väckta förslag.
12. Av enskilda medlemmar väckta förslag.
13. Mötets avslutande

Valberedningens förslag:


Invalsnämnden för 2023

Cecilia Stigevik
Emelie Larsson
Jan-Ove Ekstedt
Ulrika Skog
Erika Broman


Styrelsen VKF
Bo Wadman Larsson, ordförande, omval 2 år
Kerstin Wessberg, ledamot, omval 2 år
Erika Broman, ledamot, omval 2 år
Annika Eriksdotter, ledamot, sitter 1 år till
Henrik Westlund, ledamot, nyval 2 år
Louise Warnquist, suppleant nyval 1 år

Revisorer
Olle Dahlström, revisor, nyval, 1 år

Valberedning
Vakant

OBS! Denna webbplats använder Cookies eller liknande teknik.

Om du inte ändrar webbläsarens inställningar, så godkänner du det. Läs mer

Jag förstår och Accepterar