Årsmöte 2023

no image

Hej du medlem i Värmlands Konstnärsförbund!


Välkommen på årsmöte den 2 april klockan 15—17. Vi ses på Naturum i Mariebergsskogen Karlstad.

Förutom sedvanliga punkter finns följande på programmet:
Årets Åke Nermanstipendiat och Årets utropstecken ska hyllas och Linn Sönstebö Mossberg, verksamhetsledare på Gamla Kraftstationen i Deje, kommer och berättar om deras arbete. Vi kommer dessutom att serveras Afternoon tea och kaffe.

Vi i styrelsen ser verkligen fram mot att få träffa alla er medlemmar, känn er varmt välkomna!

För att kunna beställa smörgås/kaka behöver vi ha din anmälan till mejl kerstin.wessberg(at)telia.com senast måndagen den 27 mars. Säg till om du är vegetarian eller har allergi eller annat.

Hälsningar
Styrelsen, Bosse, Annika, Erika, Henric, Kerstin och Louise
Karlstad den 14/3 2023


Kallelse till årsmöte Värmlands Konstnärsförbund den 2 april 2023 klockan 15–17, Naturum Mariebergsskogen Karlstad

Här följer dagordning och valberedningens förslag. Ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse kommer att redovisas på mötet samt finnas tillgängligt på vår hemsida under fliken Medlemsinformation, Årsmöte 2023 (varmlandskonstnarsforbund.se). Uppdateras inom kort.

Dagordning
1. Upprop och anteckning av närvarande och representerade medlemmar.
2. Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning.
3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet.
4. Stadgeändringar förslag.
5. Parentation.
6. Styrelsens årsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av årsavgift.
10. Stadgeenliga val.
11. Av styrelsen väckta förslag.
12. Av enskilda medlemmar väckta förslag.
13. Mötets avslutande

Valberedningens förslag:


Invalsnämnden för 2023

Cecilia Stigevik
Emelie Larsson
Jan-Ove Ekstedt
Ulrika Skog
Erika Broman


Styrelsen VKF
Bo Wadman Larsson, ordförande, omval 2 år
Kerstin Wessberg, ledamot, omval 2 år
Erika Broman, ledamot, omval 2 år
Annika Eriksdotter, ledamot, sitter 1 år till
Henrik Westlund, ledamot, nyval 2 år
Louise Warnquist, suppleant nyval 1 år

Revisorer
Olle Dahlström, revisor, nyval, 1 år

Valberedning
Vakant

Nya medlemmar 2022

no image

Vi hälsar våra nya medlemmar 2022 varmt välkomna!

De är:

Birgitta Alm

Erik Hjort

Linda Jurmu

Marie Levin

Mark van den Heuvel

Se ett smakprov på deras konst här.

Hitta de nyinvalda på vår medlemssida, länk här.

De fem nyinvalda, kort om konstnärerna:

Birgitta Alm, född 1955, bor nu i Karlstad efter ett antal år på Västkusten, akvarellist. Har en fil.kand. i konsthistoria och hade senast utställning i eget rum på Gamla Kraftstationen i Forshaga.

Erik Hjorth, konstnär och målare från Hammarö med gatukonsten som ursprung. Jobbar med akvarell och blandteknik. Har genom åren ställt ut hos bland annat galleri Bergman och Laxholmens kulturhus. Deltog i SVTs Konstnärsdrömmen 2016.

Linda Jurmu, född 1977. Född i Karlskoga och flyttade ganska nyligen tillbaka hem efter 15år i Stockholm.Utbildad vid Örebro konstskola och Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Jobbar främst med rörlig konst, mekaniska skulpturer och installation.

Marie Levin, född 1964 är uppvuxen i Värmland och jobbar främst med oljemåleri. Hon ställde senast ut hos Galleri Ekdahl i Karlstad 2022.

Mark van den Heuvel, inflyttad till Värmland och boende i Sunne, född 82. Han jobbar med inscensatta foton och har ställt ut på bland annat Galleri Konst i Karlstad 2021.

 

Årsmöteshandlingar

no image

Årsmöte 2023

Hej du medlem i Värmlands Konstnärsförbund!


Välkommen på årsmöte den 2 april klockan 15—17. Vi ses på Naturum i Mariebergsskogen Karlstad.

Förutom sedvanliga punkter finns följande på programmet:
Årets Åke Nermanstipendiat och Årets utropstecken ska hyllas och Linn Sönstebö Mossberg, verksamhetsledare på Gamla Kraftstationen i Deje, kommer och berättar om deras arbete. Vi kommer dessutom att serveras Afternoon tea och kaffe.

Vi i styrelsen ser verkligen fram mot att få träffa alla er medlemmar, känn er varmt välkomna!

För att kunna beställa smörgås/kaka behöver vi ha din anmälan till mejl kerstin.wessberg(at)telia.com senast måndagen den 27 mars. Säg till om du är vegetarian eller har allergi eller annat.

Hälsningar
Styrelsen, Bosse, Annika, Erika, Henric, Kerstin och Louise
Karlstad den 14/3 2023


Kallelse till årsmöte Värmlands Konstnärsförbund den 2 april 2023 klockan 15–17, Naturum Mariebergsskogen Karlstad

Här följer dagordning och valberedningens förslag. Ekonomisk redovisning och verksamhetsberättelse kommer att redovisas på mötet samt finnas tillgängligt på vår hemsida under fliken Medlemsinformation, Årsmöte 2023 (varmlandskonstnarsforbund.se). Uppdateras inom kort.

Dagordning
1. Upprop och anteckning av närvarande och representerade medlemmar.
2. Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning.
3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet.
4. Stadgeändringar förslag.
5. Parentation.
6. Styrelsens årsberättelse.
7. Revisorernas berättelse.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av årsavgift.
10. Stadgeenliga val.
11. Av styrelsen väckta förslag.
12. Av enskilda medlemmar väckta förslag.
13. Mötets avslutande

Valberedningens förslag:


Invalsnämnden för 2023
Cecilia Stigevik
Emelie Larsson
Jan-Ove Ekstedt
Ulrika Skog
Erika Broman


Styrelsen VKF
Bo Wadman Larsson, ordförande, omval 2 år
Kerstin Wessberg, ledamot, omval 2 år
Erika Broman, ledamot, omval 2 år
Annika Eriksdotter, ledamot, sitter 1 år till
Henrik Westlund, ledamot, nyval 2 år
Louise Warnquist, suppleant nyval 1 år

Revisorer
Olle Dahlström, revisor, nyval, 1 år

Valberedning
Vakant


Årsmöte 2022

Hej du medlem i Värmlands Konstnärsförbund!

Nu ser vi fram emot att få träffa dig lördagen den 23 april klockan 14 för att hålla årsmöte på Värmlands museum och på olika sätt prata konst och uppleva konst. Förutom sedvanliga punkter finns följande på programmet:

Både förra årets och detta års Åke Nermanstipendiat och årets utropstecken ska hyllas, klockan 15 guidning av den nya uppdaterade konstutställningen, klockan 16 matig kyckling- och avokadomacka och dryck (kaffe/te/lättöl) samt dialog med Fiffi Myrström konstintendent om tankarna framåt med konsten på Värmlands museum.

Vi i styrelsen ser verkligen fram mot att få träffa alla er medlemmar, känn er varmt välkomna!

För att kunna beställa kycklingmackan med avokado behöver vi ha din anmälan till senast 14 april.  Säg till om du är vegetarian eller har allergi eller annat och vill ha alternativ macka.

Kallelse till årsmöte Värmlands Konstnärsförbund den 23 april 2022 klockan 14–15, Värmlands museum en trappa upp i Styrelserummet.

Här följer dagordning och valberedningens förslag. Ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse hittar du lite längre ner i texten som länk och text. Förslag stadgeändring hittar du också längre ner.

Dagordning

 1. Upprop och anteckning av närvarande och representerade medlemmar.
 2. Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning.
 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän för årsmötet.
 4. Stadgeändringar förslag.
 5. Parentation.
 6. Styrelsens årsberättelse.
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 9. Fastställande av årsavgift.
 10. Stadgeenliga val.
 11. Av styrelsen väckta förslag.
 12. Av enskilda medlemmar väckta förslag. 
 13. Mötets avslutande

Valberedningens förslag:

Invalsnämnden för 2021

Cecilia Stigevik

Gunnar Lidén
Jan-Ove Ekstedt
Karin Börjeson

Marie Gauthier


Styrelsen VKF

Bo Wadman Larsson, ordförande, sitter 1 år till
Kerstin Wessberg, sekreterare, sitter 1 år till
Erika Broman, ledamot, sitter 1 år till
Annika Eriksdotter, ledamot, omval
Louise Warnquist, ledamot, omval

Tommy Bergström, suppleant, nyval 1 år
Henrik Westlund, suppleant, nyval 1 år

 

Revisorer

Olle Dahlström, revisor, nyval, 1 år
Peter Stålhammar, revisorssuppleant, nyval 1 år

Valberedning

Tommy Bergström

En person till, vakant


Resultat och balansräkning, klicka här: pdfResultat_balans_2022.pdf

Revisionsberättelse, klicka här: Revisionsberättelse 2022

Förslag stadgeändringar, paragraf 12 Invalsnämnd, första stycket föreslås ändras till: 

 • Invalsnämnden består av 5 av årsmötet utsedda ledamöter. Nämnden sammanträder varje år digitalt, senast maj och är beslutsför då minst tre av fem ledamöter är närvarande. Vid fyra ledamöter så kliver sekreterare in så att nämnden har ojämnt antal ledamöter (röster). I övrigt hänvisas till i §2 angivna regler.

Verksamhetsberättelse:

Styrelsen för Värmlands Konstnärsförbund, 802439-1487, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.
Styrelse
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av
Bo Larsson Ordförande/styrelseledamot
Annika Eriksdotter Styrelseledamot
Erika Broman Styrelseledamot
Louise Warnqvist Styrelseledamot
Tommy Bergström Styrelsesuppleant
Kerstin Wessberg Sekreterare
Styrelsemöten under 2021 var 7 varav några hölls digital. Under 2021 hade styrelsen täta arbetsmöten
digitalt. Årsmötet hölls den 3 maj 2021 och det genomfördes digitalt via zoom.

Årets inval av nya medlemmar genomfördes digitalt under våren 2021. Nya medlemmar blev
Annika Saglien, Björn Nordström, Emma Nilsson, Leif Engström, Marie Hellsing, Mathias Frykholm,
Oscar Kardemark och Renate Armatys,

Stipendier
Värmlands Konstnärsförbunds eget stipendium till Åke Nermans minne delas ut på årsmötet 2022 till
Henrik Westlund.
Årets utropstecken delas ut på årsmötet 2022 til Annica Berglund.

Ekonomi: finns i årsrapporten. Arbetet med byte till kalenderår är klart. Vi har ett fungerande Swishkonto från och med 2020.

För hemsidan och Facebooksidan 2021 har Kerstin Wessberg ansvarat för.

Medlemsförteckningen har Kerstin Wessberg ansvarat för, och merparten av utskick från förbundet
har skickats via mejl med kompletterande brevutskick.

På grund av Coronapandemin har det varit svårt att bedriva verksamhet, och styrelsen och våra andra
instanser har löst sina uppgifter på delvis nya sätt. Vi har använt digital teknik mycket mer, vilket kan
bli ett bra komplement i framtiden

 
Årsmöte 2021


Kallelse till årsmöte Värmlands Konstnärsförbund den 3 maj 2021 klockan 13 via Zoom

Härmed kallas du till årets årsmöte som får hållas digitalt på grund av rådande pandemiläge. Vi kör den per Zoom. För att kunna delta behöver du ha en dator, platta eller smartphone, helst med kamera och mikrofon om du vill kunna synas och höras. Annars går det att chatta. Du behöver inte ha appen Zoom nedladdad utan det räcker att surfa in på länken som du får om du anmäler dig till mötet. En enkel Zoom-lathund medföljer också.

Anmälan till senast 25 april, varmt välkommen!

Här nedan finns några av de obligatoriska handlingarna, ekonomisk redovisning och årsberättelse kommer att redovisas på mötet samt finnas tillgängligt på vår hemsida, Om förbundet (varmlandskonstnarsforbund.se).

Dagordning

 1. Upprop och anteckning av närvarande och representerade medlemmar.
 2. Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning.
 3. Val av justeringsmän.
 4. Styrelsens årsberättelse.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Fastställande av årsavgift.
 8. Stadgeenliga val.
 9. Av styrelsen väckta förslag.
 10. Av enskilda medlemmar väckta förslag. 
 11. Mötets avslutande

Valberedningens förslag:

Invalsnämnden för 2021

Gunnar Lidén
Joakim Johansson
Karin Friman
Margita Dahlström
Karin Börjeson

Styrelsen VKF

Bo Wadman Larsson, ordförande, omval 2 år
Kerstin Wessberg, sekreterare, nyval 2 år
Annika Eriksdotter, ledamot, sitter 1 år till
Louise Warnquist, ledamot, sitter 1 år till
Erika Broman, ledamot, nyval 2 år
Tommy Bergström, suppleant, nyval 2 år

Revisorer

Olle Dahlström, revisor, nyval, 1 år
Peter Stålhammar, revisorssuppleant, nyval 1 år

Verksamhetsberättelse 31/7 2019 – 31/12 2020

Styrelsens sammansättning var Bo Wadman Larsson ordförande, Kerstin Wessberg sekreterare från 1/8 2020, innan dess delades sekreterarskapet mellan ledamöterna, Annika Eriksdotter, Ulrika Skog, Joakim Johansson och Louise Warnqvist, ledamöter, Kerstin Wessberg suppleant fram till 31/7 2020.

Styrelsen sammanträdde under hösten 2019  4 tillfällen samt några arbetsmöten. Under 2020 hade styrelsen  6 styrelsemöten varav några digitalt. Det hölls ett stort planeringsmöte inför vårt 100-årsjubileum med Värmlands Konstförening i augusti 2019. Bo Larsson och Kerstin Wessberg deltog i ett dialogmöte om kulturfrågor i Värmland som Region Värmland anordnade i januari 2019.

Styrelsemöten under 2020 var 5 varav några hölls digital. Under hösten 2020 hade styrelsen täta arbetsmöten digitalt.

Invalsnämnden bestod 2019 av Lorraine Rantala, Kjell Sundberg, Helene Karlsson, Amanda Karlsson och Ingela Klenell. Suppleanter var Kristina Gullander, Kristina Byberg, Erika Broman, Julia Olofsson och Kristin Andreassen. Årets inval av nya medlemmar den genomfördes 1 april på Konst i Karlstad. Nya medlemmar blev Susanne Lund Pangrazio, Christoffer Karlsson, Christina Bryntesson, Elin Eriksson och Monica Bergman.

För 2020 bestod invalsnämnden av Lorraine Rantala, Kjell Sundberg, Helene Karlsson, Amanda Karlsson och Ingela Klenell. Suppleanter var Kristina Gullander, Kristina Byberg, Erika Broman, Julia Olofsson och Kristin Andreassen. Invalet ägde rum i början av april. Som nya medlemmar antogs Lotta Huhta, Mattias Karlsson, Marie Rönnberg och Karin Westman Gazell.

Stipendier

Värmlands Konstnärsförbunds eget stipendium till Åke Nermans minne delades 2019 ut till Bertil Bengtsson, Karlstad, och 2020 till Kristin Andreasen.

2019 instiftades ett nytt stipendium på förslag från styrelsen, Årets utropstecken. Det ska fungera som ett komplement till vårt tidigare stipendium till Åke Nermans minne. Det utges för en insats under året om gått, och som vi medlemmar vill uppmärksamma. Alla medlemmar kan nominera en kollega till skillnad från Åke Nermansstipendiet där styrelsen utser stipendiaten.

Årets utropstecken delades 2019 ut till Helene Karlsson, Arvika och 2020 blev Gerd Göran stipendiat.

En högtidlig 100-årsfest genomfördes på Stadshotellet i Karlstad under 2019.

Ekonomi: finns i årsrapporten. Ett stort arbete har genomförts för att byta bokföringsår till kalenderår. Vi har ett fungerande Swishkonto från och med 2020.

För hemsidan och Facebooksidan var Margareta Jansson ensam ansvarig 2019. Under 2020 delade Kerstin Wessberg och Margareta Jansson på ansvaret.

Medlemsförteckningen har Kerstin Wessberg ansvarat för, och merparten av utskick från förbundet har skickats via mejl med kompletterande brevutskick.

En arkivtjänst har bokats hos Föreningsarkiv på Hööksgatan i Karlstad.

På grund av Coronapandemin har det varit svårt att bedriva verksamhet, och styrelsen och våra andra instanser har löst sina uppgifter på delvis nya sätt. Vi har använt digital teknik mycket mer, vilket kan bli ett bra komplement i framtiden.

Karlstad den 28 april 2021

Bo Larsson Ordförande           Kerstin Wessberg sekreterare                           Annika Eriksdotter ledamot

Joakim Johansson ledamot    Ulrika Skog ledamot                  Louise Warnqvist ledamot

Balansräkning och resultaträkning finns i dokumentet här nedan. Klicka så öppnar det sig.

 Utskrift.pdf

Stipendiater 2022

no image

Och 2022 års stipendiater blev......

Karin Broos och Staffan Jofjell! Stort grattis till er.

Karin Broos och Staffan Jofjell

Karin Broos fick Åke Nermans-stipendiet och Staffan Jofjell fick årets utropstecken.

Karin Broos, 

Värmlands Konstnärsförbund vill tilldela dig 2022 års stipendium till Åke Nermans minne.

Din konst förmedlar den sköra livstråden och på så vis blir vi som betraktare påminda om vår egen livshistoria. 

Dina målningar bär på olika stämningar och visar minnesbilder från vardagen där kvinnor ofta har huvudrollen. Du förmedlar den värmländska naturen som poesi, med berättelser som ställer frågor utan att ge svar.

Din konst har visats på många stora arenor, du och ditt konstnärskap är en viktig ambassadör för den värmländska konstvärlden. 

Styrelsen Värmlands Konstnärsförbund 2022

 Karin Broos

Karin Broos 

 

Vi vill ge årets utropstecken till Staffan Jofjell, fotograf, Ransäter. 

Dina fotografier är ständigt aktuella och i somras visades de på Alma Löv Museum of Unexpected Art.

Du satte dina arkivbilder från värmlandsskogarnas dansbanor, som en gång var viktiga för vårt liv på landsbygden, i en ny kontext, i samspel med samtidskonsten. 

Nomineringen har skett av medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund och beslut har tagits av styrelsen i förbundet.

Staffan Jofjell

Staffan Jofjell

 

 

2021 års stipendiater är Annica Berglund och Henrik Westlund!

no image

 

Annica Berglund och Henric WestlundIdag den 25 november offentliggjordes årets stipendiater, med tal, blommor och hyllningar samt efterföljande fika på Värmlands Museum. På plats var förutom stipendiaterna och styrelsen både press och en hyllande medlem. Vi ropar ett rungade GRATTIS! till Henrik Westlund och Annica Berglund. Läs motiveringarna här nedan.

Stipendiet till Åke Nermans minne
Stipendiet till Åke Nermans minne tilldelas i år Henric Westlund. Han får stipendiet för sitt utforskande av, som han själv beskriver det, andens ekologi. Detta gör han genom en mångfald av material som passar verkets frågeställning. Med öppet sinne inför nya tekniker och ett ständigt lärande skapar han intressanta verk med en lekfullhet som bottnar i allvar. Hans verk kan upplevas på till exempel ett äldreboende i Filipstad och Centralsjukhuset och Domkyrkan i Karlstad.

Beslutet har tagits av Värmlands konstnärsförbunds styrelsen

Årets utropstecken
Annica Berglund, vi vill ge dig Årets Utropstecken för att ditt enträgna arbete under 2020 med att utveckla och utforska ny teknik och nytt material. Du startar med egna foton, screentrycker på glas och bygger därav nya former. Från två- till tredimensionellt, det är värt ett stort utropstecken!

Nomineringen har skett av medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund och beslut har tagits av styrelsen i förbundet.

Konstnärsförbundets stipendier
Stipendiet till Åke Nermans minne är vårt finaste stipendium för konstutövning av hög kvalitet och väljs av styrelsen för förbundet. Utropstecknet är en konstnärskollega i förbundet som under det gångna året - 2020 - gjort något ovanligt - förvånande - uppiggande - Åh! - Ah! - för konstnären, för Värmland, för världen, för publiken. Konstnären kan ha varit en plötslig ljusstråle, en rak höger eller en ovanlig ton som skär igenom bruset. Nomineringen sker av förbundets medlemmar och beslut tas av styrelsen. Enligt statuterna för Åke Nermansstipendiet ska utdelandet ske på ordinarie årsmöte, och därför sker det officiella utdelandet nästa år på våren. Men vi väljer att göra offentliggörandet nu i år, för att ta varje tillfälle i akt att få fira och glädjas. 

Plats: Cyrillushusets trappa i museiparken, Värmlands Museum Karlstad


Läs mer om Åke Nermans-stipendiet och Årets utropstecken här.

Artikel i VF, läs här.

Artikel i NWT, läs här.

 

 

OBS! Denna webbplats använder Cookies eller liknande teknik.

Om du inte ändrar webbläsarens inställningar, så godkänner du det. Läs mer

Jag förstår och Accepterar