Vi gratulerar Inga-lena Klenell till Stipendiet Åke Nermans minne 2016 !

Inga-lena KlenellMotivationen lyder:

 

"Ingalena Klenell har i mer än trettio år utforskat glasets gränser och möjligheter.

Glaset, så hårt men samtidigt så ömtåligt ställer frågor.

Existentiella frågor som förhållandet mellan ljuset, mörkret och skörheten som finns inbyggt i våra liv.

Livet som ett stort bygge där stabilitet och skönhet måste samexistera i sårbara och bräckliga konstruktioner.

Med en aldrig sinande energi och passion har hon gripit sig an uppgiften att förena dessa motsättningar till en glimrande och vibrerande helhet.

Ibland som en snårskog hotande och snärjande och ibland som en katedral fylld med ljus och hopp.

Ingalena Klenells konstnärskap berör oss och talar till oss.

Hon bjuder in oss till att vara delaktiga i hennes sökande efter det centrala i att vara människa.”

Styrelsen, 1 oktober 2016

 

Vi gratulerar årets stipendiater!

På Värmlands konstförenings årsmöte delades följande stipendier ut:

Carina Fogde och Marc Broos, Thor Fagerkviststipendiet

Carina Moberg Eyre, Åke LekmansResestipendiet

Amanda Karlsson, Pingels ungdomsstipendium

stipendiater 2016