Dags att ansöka rese- och ungdomsstipendierna.

Värmlands Konstförening väntar på fler ansökningar om rese- och ungdomsstipendierna à 10 000 kronor!
Bådadera är avsedda för konstnärlig utveckling eller projekt – läs mer på www.varmlandskonstforening.se


Ansökningstiden går ut 8 mars. Ansökningarna – med CV och bra motivering – kan antingen mejlas till

info@varmlandskonstforening.se   eller skickas med papperspost till

Värmlands Konstförening, c/o Stefan Norén, Muraregatan 14, 652 28 Karlstad.

Angående ett extra årsmöte i mars 2017

Bästa medlemmar i Värmlands Konstnärsförbund.Jag skulle vilja ge en förklaring till varför jag avgår som Er ordförande.

Detta för att det inte ska råda några som helst oklarheter och uppstå några felaktiga spekulationer.

När jag på försommaren 2016 fick förfrågan om uppdraget som ordförande hade jag varit arbetsbefriad från min tjänst som konstintendent på Värmlands Museum. Utsikterna som jag bedömde det, var då små att få något nytt arbete och jag såg i min framtid en möjlighet att på allvar starta en egen rörelse. Denna verksamhet skulle vara inriktad på konst och därför helt i linje med att vara en ledande gestalt för de värmländska konstnärerna. Jag tackade därför med glädje ja till uppdraget som ordförande och såg en möjlighet att bidra positivt till det värmländska konstklimatet.

Planerna på den egna rörelsen blev lagda på is när jag fick ett vikariat som konstintendent på Rackstadmuseet i Arvika. I och med detta ändrades också förutsättningarna för arbetet inom konstnärsförbundet. Med arbetet på museet fylldes min kvot för hur många procent jag som sjukskriven kan arbeta. Försäkringskassan har ett procentsystem som fördelar sig på 25, 50, 75 eller 100 procent. Eftersom Värmlands Konstnärsförbund är en arbetande styrelse och arbetet som ordförande också kräver en arbetsinsats ledde detta till en för mig för stor procentuell arbetsinsats. Även om det i praktiken bara rör sig om några få procent.

Efter en diskussion med Försäkringskassan uppmanades jag att avveckla mitt uppdrag i styrelsen och jag följde deras rekommendationer. Alternativet hade varit att avstå från min tjänst på Rackstadmuseet och det var inte aktuellt. 

För min personliga del är det mycket tråkigt att behöva lämna mitt uppdrag. Vårt första konstituerande möte visade att den då nya styrelsen var full av idéer och kraft att genomföra förbättringar i det värmländska konstklimatet. Nå, jag tvivlar inte på att man med en ny ordförande kan fortsätta ett positivt arbete. För min egen del fortsätter mitt engagemang för de värmländska konstnärerna om än inte som ER ordförande.Bertil Bengtsson

Vi gratulerar Inga-lena Klenell till Stipendiet Åke Nermans minne 2016 !

Inga-lena KlenellMotivationen lyder:

 

"Ingalena Klenell har i mer än trettio år utforskat glasets gränser och möjligheter.

Glaset, så hårt men samtidigt så ömtåligt ställer frågor.

Existentiella frågor som förhållandet mellan ljuset, mörkret och skörheten som finns inbyggt i våra liv.

Livet som ett stort bygge där stabilitet och skönhet måste samexistera i sårbara och bräckliga konstruktioner.

Med en aldrig sinande energi och passion har hon gripit sig an uppgiften att förena dessa motsättningar till en glimrande och vibrerande helhet.

Ibland som en snårskog hotande och snärjande och ibland som en katedral fylld med ljus och hopp.

Ingalena Klenells konstnärskap berör oss och talar till oss.

Hon bjuder in oss till att vara delaktiga i hennes sökande efter det centrala i att vara människa.”

Styrelsen, 1 oktober 2016