Ansökningsförfarande

Ansökan

Ansökan för inval 2024

Vill du söka medlemskap hos oss? Roligt, det välkomnar vi!

Ansökningsperiod för 2024 är nu öppen. Dessa datum ska du ha koll på: Anmälningsavgift ska vara betald senast 25 april. Blankett och arbetsprover ska sekreteraren tillhanda via mejl senast 25 april. Preliminärt datum för invalsnämndens sammanträde är 13 maj. Svar skickas inom kort därefter.

Du har väl läst våra invalskriterier? Förutom att vara en bra konstnär ska du vara yrkesverksam på något sätt med ditt konstnärsskap. Vad vi menar med det kan du läsa här: Våra invalskriterier.

Så här gör du för att söka till årets inval:

  • Läs först våra invalskriterier och se att du uppfyller minst 3 av dem. Invalsnämnden tittar först på det, och görs bedömningen att de formella kraven inte uppfylls så avslutas din ansökan för denna gång.

  • Anmälningsavgiften är 200 kr och sätts in på plusgiro 57 87 56 – 9  eller Swisch: 123 2945 871 och skall finnas på kontot senast den 25 april 2023.

  • ANSÖKNINGSBLANKETTEN skall vara sekreterare Kerstin Wessberg tillhanda senast 25 april (det står fel datum på blanketten men den funkar). Skickas på mejl:  

  • Inlämning av 5 arbeten för bedömning sker via gratisprogrammet Wetransfer (länk till Wetransfer) till samma mejl som ovan med digitala bilder, jpeg eller liknande. Varje fil får vara max 1-2 MB stor. Bilder som skickas direkt till mejladressen raderas direkt tyvärr, då mejlkorgen annars blir övertyngd. 

  • En förteckning över inlämnade verk skall finnas med för underlättande av invalsnämndens arbete med mått och teknik.

  • Sökande med 5 års studier på konsthögskola eller liknande utbildning (se tidsgräns nedan) skickar endast ansökningsblanketten till samma adress och samma datum som ovan, då behövs alltså inte arbetsprover. I dessa fall blir anmälningsavgiften 50 kronor.

  • Har dock mer än tre år förflutit sedan högskoleutbildningen avslutades, utan dokumenterad konstnärlig verksamhet måste sökande lämna arbetsprover.

Beviljat medlemskap, liksom eventuellt avslag,meddelas till dig utan motivering. Det kan upplevas frustrerande men ska så vara enligt våra stadgar.

Du är såklart välkommen att söka flera gånger!

OBS! Denna webbplats använder Cookies eller liknande teknik.

Om du inte ändrar webbläsarens inställningar, så godkänner du det. Läs mer

Jag förstår och Accepterar