Inbjudan till höstsalongen 2021

Värmlands Konstförening bjuder in oss till årets höstsalong:

Till dig som är medlem i Värmlands konstnärsförbund INBJUDAN TILL HÖSTSALONGEN 2021

Efter avslutad vårsalong börjar vi tänka på hösten – eller åtminstone på salongen som blir en öppen sådan och ska hänga i Kristinehamns konstmuseum 2/10-21/11. Liksom i fjol genomför vi en helt digital hantering av salongsanmälningar och juryarbete. Som vi då konstaterade slipper museet problemet med lokaler för mottagning och jurygenomgång av alla fysiska verk. För er konstnärer blir det färre bilresor/färre paket som ska skickas iväg och kanske tillbaka, till fördel för såväl ekonomi som miljö.

När, var, hur?

Salongen är öppen, alltså möjlig för alla värmlänningar och ex-värmlänningar att söka till, och jurybedömd. Den ska inrymmas i Panncentralen, där det innersta lilla rummet ska förbehållas stipendiaterna. Med tanke på den begränsade ytan har vi beslutat att varje konstnär även i år får anmäla två verk till bedömning. Verken ska vara original. Största mått för tvådimensionella verk är som vanligt 150 x 150 cm. Inget konstverk får vara äldre än två år. Verken ska vara till salu.

Anmälan görs senast den 22 augusti per mejl (alltså inte på något särskilt formulär) till .

I mejlet ska anges:

Namn, postadress, mejladress, telefonnummer.
Verk 1: Titel, teknik, mått, pris Verk 2: Titel, teknik, mått, pris
Vid behov kan du komplettera med ytterligare upplysningar om verken.
Om du vill visa grafik eller foto och har en upplaga till salu kan du t ex uppge det, liksom pris med och utan ram.

Till mejlet bifogas digitala foton av verket/verken, benämnda med sin titel. Skulpturer och installationer kan förstås kräva flera foton för en rättvis bedömning.
Bilderna bör vara 1-2 MB stora, i filformaten JPEG eller PNG. Observera alltså: fotona ska inte infogas i texten utan bifogas (”Bifoga fil”).
Fotona – av de antagna verken – kommer för övrigt också att visas i en ”webbsalong” under utställningsperioden. Rörliga verk bifogas inte anmälan – hur de ska levereras får vi komma överens om i det enskilda fallet.

Jurybedömningen görs av en därtill kvalificerad juryperson, som inte är bosatt eller verksam i Värmland. Alla konstnärer meddelas snarast därefter resultatet per mejl, undantagsvis sms eller telefon (gäller dem som inte har egen mejladress, utan tar hjälp med den digitala anmälan).

Av jurypersonen antagna verk lämnas sedan in till Kristinehamns konstmuseum fredag och lördag 17-18 september, båda dagarna klockan 11–16 . Eventuella postade verk kan tas emot från 14 september. Verken ska vara tydligt märkta med konstnärens namn liksom verkets titel och nummer, och lämnas utan emballage.

Ramning och upphängningsanordning ska vara komplett; oramad grafik kan hängas med klämmor (som måste bifogas). Frakt och försäkring till och från museet ansvarar konstnären för. Kristinehamns konstmuseum har fullständig försäkring under utställningstiden. Vid försäljning är provisionen 30 % av priset och delas mellan museet och konstföreningen. Museet/Kristinehamns kommun svarar för utbetalningen till konstnärerna efter avslutad utställning och efter att köparna betalat för verken.

Utställda men ej sålda verk ska hämtas efter avslutad salong – närmare bestämt 24–27 november.

Och en liten men viktig detalj: Deltagande i jurybedömningen och därpå förhoppningsvis salongen förutsätter att du är – eller blir – medlem i arrangerande Värmlands Konstförening. Den som inte redan är medlem måste alltså betala in årsavgiften 150 kronor på bankgirokonto 5509-7661 eller med swish på nummer 123 440 45 21, för att ansökan ska bli giltig. Ange ”Medlemsavgift” på inbetalningsavin. (Icke konstnärsförbundare betalar dessutom in en anmälningsavgift till konstföreningen. Den gäller alltså inte er som ingår i Värmlands konstnärsförbund.)

Följ våra vidare förberedelser på vår webbsajt www.varmlandskonstforening.se och på Facebook! Du kan själv ställa frågor till oss på alternativt på telefon 070 260 21 21 (ordföranden Stefan Norén) eller 073 077 20 08 (vice ordf. Lena Bonnevier).

Varma sommarhälsningar! Styrelsen för Värmlands Konstförening

OBS! Denna webbplats använder Cookies eller liknande teknik.

Om du inte ändrar webbläsarens inställningar, så godkänner du det. Läs mer

Jag förstår och Accepterar