Årsmöteshandlingar

Kallelse till årsmöte Värmlands Konstnärsförbund den 3 maj 2021 klockan 13 via Zoom

Härmed kallas du till årets årsmöte som får hållas digitalt på grund av rådande pandemiläge. Vi kör den per Zoom. För att kunna delta behöver du ha en dator, platta eller smartphone, helst med kamera och mikrofon om du vill kunna synas och höras. Annars går det att chatta. Du behöver inte ha appen Zoom nedladdad utan det räcker att surfa in på länken som du får om du anmäler dig till mötet. En enkel Zoom-lathund medföljer också.

Anmälan till senast 25 april, varmt välkommen!

Här nedan finns några av de obligatoriska handlingarna, ekonomisk redovisning och årsberättelse kommer att redovisas på mötet samt finnas tillgängligt på vår hemsida, Om förbundet (varmlandskonstnarsforbund.se).

Dagordning

 1. Upprop och anteckning av närvarande och representerade medlemmar.
 2. Fråga om sammanträdet utlysts i behörig ordning.
 3. Val av justeringsmän.
 4. Styrelsens årsberättelse.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 7. Fastställande av årsavgift.
 8. Stadgeenliga val.
 9. Av styrelsen väckta förslag.
 10. Av enskilda medlemmar väckta förslag. 
 11. Mötets avslutande

Valberedningens förslag:

Invalsnämnden för 2021

Gunnar Lidén
Joakim Johansson
Karin Friman
Margita Dahlström
Karin Börjeson

Styrelsen VKF

Bo Wadman Larsson, ordförande, omval 2 år
Kerstin Wessberg, sekreterare, nyval 2 år
Annika Eriksdotter, ledamot, sitter 1 år till
Louise Warnquist, ledamot, sitter 1 år till
Erika Broman, ledamot, nyval 2 år
Tommy Bergström, suppleant, nyval 2 år

Revisorer

Olle Dahlström, revisor, nyval, 1 år
Peter Stålhammar, revisorssuppleant, nyval 1 år

Verksamhetsberättelse 31/7 2019 – 31/12 2020

Styrelsens sammansättning var Bo Wadman Larsson ordförande, Kerstin Wessberg sekreterare från 1/8 2020, innan dess delades sekreterarskapet mellan ledamöterna, Annika Eriksdotter, Ulrika Skog, Joakim Johansson och Louise Warnqvist, ledamöter, Kerstin Wessberg suppleant fram till 31/7 2020.

Styrelsen sammanträdde under hösten 2019  4 tillfällen samt några arbetsmöten. Under 2020 hade styrelsen  6 styrelsemöten varav några digitalt. Det hölls ett stort planeringsmöte inför vårt 100-årsjubileum med Värmlands Konstförening i augusti 2019. Bo Larsson och Kerstin Wessberg deltog i ett dialogmöte om kulturfrågor i Värmland som Region Värmland anordnade i januari 2019.

Styrelsemöten under 2020 var 5 varav några hölls digital. Under hösten 2020 hade styrelsen täta arbetsmöten digitalt.

Invalsnämnden bestod 2019 av Lorraine Rantala, Kjell Sundberg, Helene Karlsson, Amanda Karlsson och Ingela Klenell. Suppleanter var Kristina Gullander, Kristina Byberg, Erika Broman, Julia Olofsson och Kristin Andreassen. Årets inval av nya medlemmar den genomfördes 1 april på Konst i Karlstad. Nya medlemmar blev Susanne Lund Pangrazio, Christoffer Karlsson, Christina Bryntesson, Elin Eriksson och Monica Bergman.

För 2020 bestod invalsnämnden av Lorraine Rantala, Kjell Sundberg, Helene Karlsson, Amanda Karlsson och Ingela Klenell. Suppleanter var Kristina Gullander, Kristina Byberg, Erika Broman, Julia Olofsson och Kristin Andreassen. Invalet ägde rum i början av april. Som nya medlemmar antogs Lotta Huhta, Mattias Karlsson, Marie Rönnberg och Karin Westman Gazell.

Stipendier

Värmlands Konstnärsförbunds eget stipendium till Åke Nermans minne delades 2019 ut till Bertil Bengtsson, Karlstad, och 2020 till Kristin Andreasen.

2019 instiftades ett nytt stipendium på förslag från styrelsen, Årets utropstecken. Det ska fungera som ett komplement till vårt tidigare stipendium till Åke Nermans minne. Det utges för en insats under året om gått, och som vi medlemmar vill uppmärksamma. Alla medlemmar kan nominera en kollega till skillnad från Åke Nermansstipendiet där styrelsen utser stipendiaten.

Årets utropstecken delades 2019 ut till Helene Karlsson, Arvika och 2020 blev Gerd Göran stipendiat.

En högtidlig 100-årsfest genomfördes på Stadshotellet i Karlstad under 2019.

Ekonomi: finns i årsrapporten. Ett stort arbete har genomförts för att byta bokföringsår till kalenderår. Vi har ett fungerande Swishkonto från och med 2020.

För hemsidan och Facebooksidan var Margareta Jansson ensam ansvarig 2019. Under 2020 delade Kerstin Wessberg och Margareta Jansson på ansvaret.

Medlemsförteckningen har Kerstin Wessberg ansvarat för, och merparten av utskick från förbundet har skickats via mejl med kompletterande brevutskick.

En arkivtjänst har bokats hos Föreningsarkiv på Hööksgatan i Karlstad.

På grund av Coronapandemin har det varit svårt att bedriva verksamhet, och styrelsen och våra andra instanser har löst sina uppgifter på delvis nya sätt. Vi har använt digital teknik mycket mer, vilket kan bli ett bra komplement i framtiden.

Karlstad den 28 april 2021

Bo Larsson Ordförande           Kerstin Wessberg sekreterare                           Annika Eriksdotter ledamot

Joakim Johansson ledamot    Ulrika Skog ledamot                  Louise Warnqvist ledamot

Balansräkning och resultaträkning finns i dokumentet här nedan. Klicka så öppnar det sig.

 Utskrift.pdf

OBS! Denna webbplats använder Cookies eller liknande teknik.

Om du inte ändrar webbläsarens inställningar, så godkänner du det. Läs mer

Jag förstår och Accepterar