Projektbidrag för bild och formkonstnärer

Aktuella utlysningar Konstnärsnämnden

Projektbidrag för bild- och formkonstnärer

Projektbidrag kan sökas av enskilda konstnärer för ett avgränsat experiment eller utvecklingsarbete. Projektet ska ha ett tydligt formulerat mål, vara tidsbegränsat och ha en budget. Du kan till exempel söka bidrag för att i projektform arbeta med gestaltande experiment och andra arbeten som kan vara svåra att etikettera och som går utanför det du som konstnär hittills arbetat med. Du kan även söka för kollektiva projekt, där du som konstnär samarbetar med en eller flera andra konstnärer eller med andra yrkesgrupper. Bidraget ska användas till kostnader som är direkt knutna till projektet, som exempelvis lön till dig själv och övriga medverkande, material, lokalhyra eller resor. Läs mer »

Sista ansökningsdag 15 november.

www.konstnarsnamnden.se

OBS! Denna webbplats använder Cookies eller liknande teknik.

Om du inte ändrar webbläsarens inställningar, så godkänner du det. Läs mer

Jag förstår och Accepterar